Implanta » RSC > Entreprise spécialisée en le développement de l'infrastructure pour entreprises.

menu mobile

Propos de nous | RSC

Centro_Cultural_Miguel_Delibes_Valladolid_Spain_Ricardo_Bofill_3 web

Assumim un compromís real amb la sostenibilitat en totes les nostres activitats, que es verifica mitjançant projectes basats en conceptes i objectius sostenibles, la recirculació de materials i l’optimització de recursos. Implanta entén aquest compromís com a un procés d’innovació i futur, en sintonia amb les demandes socials i amb els avanços progressius en tots els àmbits.

Sostenibilitat en la gestió interna

Gestió del capital humà basada estrictament en criteris professionals, sense cap tipus de discriminació.
Esforç creixent en la conciliació de la vida familiar i la vida laboral.
Mesures per optimitzar l’entorn de treball.

Sostenibilitat en la gestió externa

Innovació i actualització constant de mitjans i processos.
Gestió de qualitat en tots els serveis.
Política estratègica mediambiental i de sostenibilitat.
Política de seguretat i salut en el treball.